BINE AI VENIT!
Suntem bucuroşi că ne vizitezi şi că îți putem fi de folos.

GENERAL
Prezenții termeni și prezentele condiții prevăd condițiile în care se poate realiza accesul la site și conținutul acestuia, precum și metodele și condițiile de vânzare-cumpărare și livrare a produselor comercializate de către Bio Alchimia.
Toate contractele de vânzare-cumpărare la distanţă încheiate între Bio Alchimia și clienți sunt guvernate de către prezenții termeni și condiții în vigoare la data realizării comenzii sau încheierii contractului.
Utilizator – reprezintă persoana ce accesează, vizitează sau vizualizează conținutul site-ului sau accesează serviciile oferite de către Bio Alchimia.
Membru – reprezintă utilizatorul ce are acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare în baza unui acord de utilizare între Bio Alchimia și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.
Client – reprezintă utilizatorul/membrul ce a încheiat un contract cu Bio Alchimia.

PREZENTARE
Site-ul, conținutul acestuia, precum și serviciile oferite de către Bio Alchimia sunt adresate doar utilizatorilor/membrilor/clienților persoane fizice care au cel puţin 18 ani, precum și persoanelor juridice și care nu au fost suspendați sau al căror acces nu a fost interzis de către Bio Alchimia. Devenind membru sau client, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.
Domeniul www.bioalchimia.ro precum și subdomeniile acestuia aparțin societății Bio Alchimia cu sediul social în Corso Garibaldi 101, 06123 Perugia (PG) Italia, P.IVA 03551090545.
Prezenta secțiune stabilește termenii și condițiile de utilizare ale siteului, accesarea conținutului și accesarea serviciilor furnizate de către Bio Alchimia. Folosirea, accesarea, vizitarea şi vizualizarea, conținutului/site-ului sau accesarea serviciului implică aderarea utilizatorului, membrului sau clientului la prezenții termeni și la prezentele condiții.
Utilizatorul, membrul sau clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile, care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri sunt aplicabili termenii și condițiile valabile la momentul apariției neînțelegerii între părți, respectiv la data notificării neînțelegerii de către utilizator, membru sau client, în scris, către Bio Alchimia.
Prin accesarea siteului, conținutului sau serviciilor – utilizatorul, membrul sau clientul își asumă răspunderea pentru orice daune materiale, intelectuale sau de orice altă natură produse de Bio Alchimia acestuia sau oricărui terț contractat al Bio Alchimia prin utilizarea/accesarea neconformă a siteului, a conținutului sau a serviciilor.
În cazul în care utilizatorul, membrul sau clientul nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat privind prezenții termeni și prezentele condiții acesta renunță la accesul la site, la conținutul acestuia și la serviciile oferite de Bio Alchimia, prin intermediul domeniului www.bioalchimia.ro, precum și la primirea newslettere-lor/alertelor din partea Bio Alchimia realizate prin mijloace electronice, telefonice sau orice alte mijloace.
Utilizatorul, membrul sau clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și de a nu accepta prezenții termeni și prezentele condiții. Pentru a-și exercita acest drept, utilizatorul, membrul sau clientul poate să contacteze Bio Alchimia.
Odată ce utilizatorul, membrul sau clientul își revocă acceptul la prezenții termeni și prezentele condiții, renunțând astfel la serviciile oferite precum și la accesul la domeniul www.bioalchimia.ro, Bio Alchimia va șterge toate datele cu caracter personal din baza sa de date care fac referire la acesta, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, cu excepția celor de natură delictuală sau născute în urma încheierii unui contract sau realizării unei comenzi.
Bio Alchimia nu poate fi trasă la răspundere de către un utilizator/ membru/client care utilizează site-ul sau conținutul, cu nerespectarea prezenților termeni și prezentelor condiții.
În cazul in care o persoană consideră că fragmente ale conținutului expediat prin orice mijloc de catre Bio Alchimia sau postat pe site, încalcă un drept al său, acesta poate să contacteze pentru detalii Bio Alchimia la datele de contact publicate pe site.
Bio Alchimia nu răspunde de conținutul altor site-uri la care utilizatorul/membrul/clientul ajunge prin utilizarea unor legături prezente pe site sau în conținutul comunicărilor realizate de către Bio Alchimia.

COPYWRITE
Conținutul prezentului site, incluzând dar nelimitându-se la: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea intelectuală exclusivă a Bio Alchimia, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile.
Utilizatorului, membrului sau clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut al site-ului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Bio Alchimia.
Orice conținut al site-ului la care utilizatorul, membrul sau clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezenților termeni și prezentelor condiții.
Utilizatorul, membrul sau clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezenților termeni și ale prezentelor condiții.
Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții termeni și prezentele condiții sau de un alt acord de utilizare, în cazul în care acesta există.

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE
Bio Alchimia colectează date cu caracter personal ale utilizatorilor, membrilor sau clientului cu acordul voluntar al acestuia, colectate în scopul realizării/acceptării comenzilor, expedierea și facturarea comenzilor către client.
Prin crearea Contului, fiecare membru sau client își exprimă consimțământul ca Bio Alchimia să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor art. 7, lg. n.196/2003 precum și în condițiile prevăzute în prezenții termeni și prezentele condiții. Bio Alchimia are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.
Bio Alchimia poate furniza datele cu caracter personal și altor entități cu care se află în relații contractuale doar în scopul îndeplinirii obligațiilor sale față de utilizator, membru sau client (de exemplu furnizarea adresei și a numelui transportatorului ce vă livrează comanda).
Prin citirea prezenților termeni şi condiţii precum și prin crearea unui Cont sau formularea unei comenzi ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de art. 7, lg. n.196/2003 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, expediată pe adresa de contact a Bio Alchimia sau prin trimiterea unui mail pe adresa de e-mail contact@bioalchimia.ro.
Datele vor putea fi modificate de către utilizator oricând, fie prin operarea suportului tehnic oferit, fie direct, prin adresarea către administratorul site-ului.
Bio Alchimia poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul la Site si care pot fi folosite de către Bio Alchimia pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților/Membrilor sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic.

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

CONDITII GENERALE
Pentru a putea avea acces la produsele și serviciile oferite de către Bio Alchimia utilizatorul sau membrul va trebui sa accepte în prealabil prevederile termenilor și condițiilor prevăzute pe site.
Bio Alchimia își rezervă dreptul de a limita accesul unui utilizator/ membru/client la serviciile și produsele oferite de către Bio Alchimia și de a șterge contul acestuia în cazul în care consideră că datorită acțiunilor întreprinse de acesta Bio Alchimia ar putea suferi un prejudiciu sau ar putea fi afectată funcționarea site-ului. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea utilizatorului/membrului/clientului în acest sens.
Fiecare Membru poate avea un singur cont. Este interzisă partajarea unui cont între mai multe persoane. În situația în care se descoperă utilizarea unui cont de către mai multe persoane, Bio Alchimia își rezervă dreptul, de a anula comanda astfel efectuată și de a anula/șterge contul utilizat cu încălcarea prezenților termeni și prezentelor condiții, sau de a suspenda accesul la site sau serviciile oferite, precum şi a cere daune-interese.
Bio Alchimia poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoțiile practicate. Bio Alchimia poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment, fără a datora daune sau alte penalități către un potențial client sau o altă persoană.
Din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete. La cerere pot fi transmise utilizatorului/membrului/clientului informații suplimentare privind produsele comercializate.
În cadrul imaginilor de prezentare a produselor și/sau serviciilor Bio Alchimia își rezervă dreptul de a utiliza sau prezenta și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective, să nu facă parte din pachetul vândut și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor.
Utilizatorul/membrul va putea comanda bunurile comercializate de către Bio Alchimia pe site, în limita stocului disponibil și la prețul afișat. Bio Alchimia își rezervă dreptul de a accepta sau nu comanda utilizatorului/membrului.
Bio Alchimia poate limita valoric sau cantitativ numărul sau cantitatea de produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, sau ce pot fi comandate de către unul sau mai mulți utilizatori/membri.
În cazul în care utilizatorul/membrul/clientul solicită servicii de personalizare a produselor sau produse la comandă sau va solicita livrarea unuia sau a mai multor produse la o locație care nu este specificată în lista de destinații standard acesta va putea realiza comanda doar contactând Bio Alchimia la datele de contact de pe site.

REALIZAREA COMENZII
Accesul la serviciul de comandă online este permis unui membru care posedă un cont sau unui utilizator ce dorește să plaseze o comandă ca și vizitator, caz în care datele sale nu vor fi salvate și vor trbui introduse de fiecare dată cand se plasează o comandă nouă.
Comanda va putea fi realizată doar de către un membru ce utilizează personal contul pe care îl deține. Comanda se va realiza prin completarea unui formular electronic pus la dispoziție pe site. Membrul finalizează procesul ghidat prin care oferă toate informațiile necesare facturării acestui serviciu.
Accesul la serviciul de comandă poate fi realizat de către orice utilizator sau membru și prin contactarea directă a Bio Alchimia la datele de contact menționate pe site. Comanda va fi ulterior confirmată pe suport electronic.
Comanda reprezintă cererea membrului/utilizatorului concretizată într-o ofertă de cumpărare, prin care acesta își exprimă intenția neechivocă de a se obliga să cumpere aceste produse în cazul acceptării de către Bio Alchimia a comenzii.
O comandă se va considera finalizată doar în urma achitării integrale a prețului contractului.
Prin emiterea unei comenzi membrul/utilizatorul consimte la faptul că prezenții termeni și prezentele condiții fac parte din cadrul contractului încheiat între acesta și Bio Alchimia, reprezentând clauze ale contractului.
În cazul în care unele produse comandate de către utilizator/membru nu sunt disponibile pe stoc, Bio Alchimia îl va informa pe acesta asupra acestui fapt în maxim 3 zile de la data emiterii comenzii.
O comandă emisă nu poate fi modificată. Dacă utilizatorul/membrul dorește o modificare (includerea unor noi produse sau renunțarea la produse) acesta va anula anterior comanda efectuată si va realiza o nouă comandă, și doar dacă nu a survenit acceptarea comenzii de către Bio Alchimia.
Comanda va fi realizată în conformitate cu specificațiile prezentate pe site aferente produselor și serviciului de livrare comandat, la data realizării comenzii.
Prin finalizarea și emiterea comenzii utilizatorul/membrul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare încheierii și executării contractului sunt corecte, complete si adevărate, la data plasării comenzii. Orice modificare intervenită între momentul emiterii comenzii și momentul finalizării executării contractului, privind datele furnizate de acesta în cadrul comenzii, trebuie notificată.
Vânzarea se consideră încheiată la data acceptării comenzii de către Bio Alchimia. Emiterea comenzii de către utilizator/membru nu obligă în nici un mod Bio Alchimia, acesta neputând cere daune-interese pentru neacceptarea comenzii sale. În cazul în care Bio Alchimia nu va accepta comanda emisă suma de bani achitată de către utilizator/membru va fi returnată acestuia în termen de maximum 14 zile.
Bio Alchimia va putea anula comanda efectuată de către utilizator/membru, trimițând în acest sens o notificare prin mail adresată utilizatorului/membrului, fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, cu excepția celei privind returnarea sumelor avansate.
Acceptarea comenzii va fi transmisă utilizatorului/membrului ce a emis comanda alături de factura în format digital, pe adresa de email a utilizatorului/membrului menționată în cadrul comenzii, de pe care a fost emisă comanda sau aferentă contului său.
Acceptarea comenzii va produce efecte de la data comunicării acesteia utilizatorului/membrului ce a emis comanda. Comunicarea se va considera realizată la momentul primirii de către membru/client pe adresa sa de email, a emailului trimis de către Bio Alchimia conținând acceptarea comenzii precum și factura în format electronic.
Termenul de livrare al produselor achiziționate va curge de la data la care a fost comunicată utilizatorului/membrului acceptarea comenzii sale de către Bio Alchimia.

FINALIZAREA COMENZII
Prin parcurgerea procesului ghidat de achiziție prezent pe site sau prin intermediul mailului de confirmare al comenzii, utilizatorul/membrul va oferi Bio Alchimia toate datele necesare facturării: nume și cod de produse; numărul produselor; prețul produselor și prețul contractului, termenul de livrare al produselor comandate, datele de identificare ale clientului.
Finalizarea procesului ghidat de comandă sau confirmarea unei comenzi prin mail implică acceptarea în mod expres a termenilor și condițiilor de pe site, la data realizării comenzii, ce fac partea integrantă a contractului.
Bio Alchimia nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de către utilizator/membru/client în comandă, pentru realizarea facturii.
La momentul finalizării comenzii utilizatorului/membrului/clientului îi va fi emisă o factură pro formă în format electronic. Ulterior achitării integrale a prețului contractului factura fiscală va fi emisă în format electronic clientului. Facturarea produselor achiziționate se va realiza exclusiv în lei (RON) pentru clienții din România.
Prețul comenzii este reprezentat de suma prețurilor produselor comandate și a serviciului de livrare al produselor comandate.
Plata va fi considerată realizată la data creditării contului Bio Alchimia.
Termenul de livrare este cel menționat pe site.
Plata va putea fi realizată de către client ramburs la livrare, sau prin card bancar.

LIVRAREA COMENZII
Bio Alchimia va livra și preda produsele achiziționate de către client în termenul menționat pe site la data realizării comenzii sau în cadrul comenzii, pentru produsul/produsele comandate și la locația menționată în comandă.
Î cazul în care produsul/produsele vor fi livrate cu depășirea termenului sus menționat, Bio Alchimia va informa clientul prin e-mail, de îndată ce va lua la cunoștință despre faptul că livrarea comenzii nu va putea fi realizată în termenul maxim stabilit.
În cazul în care produsul va fi livrat cu o întârziere mai mare de 10 zile clientul poate renunța la comandă în termen de 3 zile de la data recepționării emailului de informare emis de către Bio Alchimia. În acest caz sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 de zile de la data recepționării de către Bio Alchimia a emailului de renunțare al clientului. În cazul în care produsele comandate au fost livrate cu o întârziere mai mică de 10 zile sau clientul nu a renunțat la comandă în termenul și condițiile menționate mai sus, acesta nu are dreptul de a refuza ridicarea produselor comandate sau de a cere despăgubiri sau daune pentru faptul că produsele comandate au fost livrate cu întârziere.
Bio Alchimia va informa la cererea clientului asupra stadiului în care se află procedura de livrare a produsului/produselor achiziționate de către client. Clientul se obligă să preia de la transportator produsele comandate.
În cazul în care clientul, nu va putea fi contactat sau nu se va putea realiza cu acesta o înţelegere cu privire la livrarea comenzii, produsele comandate vor fi înapoiate vânzătorului, aceste produse redevenind proprietatea Bio Alchimia. În acest caz Bio Alchimia va înapoia clientului suma de bani achitată reprezentând contravaloarea produselor, din care va fi reţinută contravaloarea transportului coletului. Livrarea produselor se consideră îndeplinită la momentul când produsele comandate sunt puse la dispoziția clientului. Nota de livrare emisă de către transportator, datată și semnată de către client face dovada livrării produsului. La momentul livrării clientul va trebui să refuze preluarea coletului, dacă acesta prezintă urme vizibile de deteriorare.
Clientul trebuie să verifice imediat ulterior livrării conținutul coletului și conformitatea produselor livrate, dacă produsele livrate coincid cu produsele comandate și să verifice integritatea produselor ce au fost livrate, astfel încât acestea să nu prezinte semne de deteriorare. În cazul în care a intervenit o eroare privind conținutul coletului sau in cazul unor produse vizibil deteriorate, clientul va trebui să contacteze Bio Alchimia în termen de 2 zile de la data livrării produselor și să indice în ce constă eroarea sau neconformitatea vizibilă, utilizând formularul electronic pus la dispoziție pe site, sau prin e-mail. Un reprezentant al Bio Alchimia, va oferi asistenţă în cazul în care clientul va trebui să returneze produsele. În cazul în care Bio Alchimia va constata faptul că reclamația clientului este întemeiată, va livra produsele comandate inițial în termenul inițial de livrare, ce va curge de la data recepției produselor returnate de către client. În acest caz toate costurile de livrare vor fi suportate de către Bio Alchimia.

DREPTUL DE RETRAGERE
Clientul are dreptul să se retragă din vânzare, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile, începând de la ziua livrării coletului conținând produsele comandate.
Pentru a exercita dreptul de retragere trebuie clientul trebuie să completeze o declaraţie neechivocă prin completarea unui formular în format digital accesibil pe site sau prin trimiterea unui mail.
Notificarea prin care se exprimă decizia de a se retrage trebuie să cuprindă: numele clientului, data expedierii coletului, numărul comenzii, produsele ce au făcut obiectul comenzii, suma de returnat, adresa unde a fost livrat coletul și de unde transportatorul urmează să preia coletul de retur, datele contului bancar unde doriți să vă fie restituit prețul contractului.
Ulterior recepționării formularului completat/emailului privind declarația de retragere, clientul va fi contactat de către un reprezentant Bio Alchimia pentru a stabili data și modalitatea de returnare a coletului.
În caz de retragere, se va returna orice sumă achitată de client, cu excepţia costurilor alese ca modalitate de livrare.
Rambursarea prețului va fi realizată fără întârzieri nejustificate şi, nu mai târziu de 14 zile de la data la care a fost notificată decizia de retragere. Cu toate acestea, Bio Alchimia își rezervă dreptul de a amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au format obiectul vânzării sau până la data primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele comandate către Bio Alchimia.
În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise clientului, în ambalajul original (ce conține toate elementele sale structurale), cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, certificat de garanție etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse imputabile Bio Alchimia și exceptând defectele deja semnalate de client și care sunt imputabile Bio Alchimia).

LITIGII
Orice disputa care ar putea sa apară între utilizator/membru/client şi Bio Alchimia se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluţionat de către instanțele competente, în conformitate cu legislația în vigoare.
Prin accesarea lor, utilizatorul, membrul, clientul acceptă în mod expres toate clauzele prezenților termeni și prezentelor condiții.
Informații suplimentare privind normativa UE privind soluționarea litigiilor dintre clienți și magazinele online găsești accesând acest link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/